Мая МаневаКазвам се Мая Манева и работя като семеен консултант. От няколко години съм се посветила на това да помагам на хората да преминават през кризите в живота си и да откриват своя път към щастието. Хората, които търсят моята помощ, имат проблеми в семейните си отношения или преживяват лична криза. Най-чести поводи, които ги карат да стигнат до извода, че не могат да се справят сами, са:

  • зачестили конфликти;
  • изневяра;
  • продължително чувство на неудовлетворение у единия или у двамата партньори;
  • обмисляне на раздяла или развод;
  • проблеми, свързани с взаимоотношенията с децата;
  • трудни отношения с родителите;

Голяма част от хората, с които работя, са образовани и търсещи, интересуващи се от човешките взаимоотношения. Те четат книги, описващи разликите в мисленето и поведението на мъжете и жените, знаят много за това, което е добре да правят, за да се чувстват добре заедно, но не могат да приложат наученото в живота си.

На практика всички искаме любов, разбиране, утеха и подкрепа. Защо тогава не можем да постигнем в семейството щастието, за което копнеем?

От практиката ми като семеен консултант стигнах до изводите, които разкривам в своята книга „Любовта в семейството”. Тези изводи касаят влиянието на семейните отношения върху формирането ни като личности и пътя, който е необходимо да извървим, за да живеем живота, за който мечтаем. Описаните в книгата примери от практиката ще ви помогнат да разберете по-добре себе си и отношенията с вашите близки – родители, партньор, деца.