СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

Предговор .......................................................................... 5
Увод .................................................................................. 9

Част първа

Нашето минало – как се формираме такива, каквито сме .........13

1. Философия на брака и на семейството ...............................15
- Задачи на семейството ......................................................15
- Даването и получаването ...................................................17
- Как страхът измества любовта ............................................30

2. Преживяванията от детството в живота ни
като възрастни и неуспешните ни опити да се
справим с тях ......................................................................33

3. Пътят от детските нагласи и мечти към
живота, който искаме да изградим .........................................47
- Идеалното семейство .........................................................48
- Идеализмът и емоционалната зависимост .............................66
- Как да се справим с идеализма и
емоционалната си зависимост ...............................................87

Част втора

Животът, който искаме да изградим .......................................97

4. Да се преоткрием ............................................................99
- Самочувствие и самооценка ...............................................99
- Нашите силни и слаби страни..............................................117
- Начинът на изразяване на чувствата и
влиянието му върху нашето
самочувствие и самооценка .................................................128

5. Аз, ти и ние ....................................................................139
- Идеалистичният ни подход към
интимните връзки.Любов и влюбване .....................................140
- Предизвикателства пред
съвременнното партньорство ................................................143
- Смисълът на съвременното
партньорство ......................................................................151
- Условия за изграждане на «ние»,
без да се отказваме от «аз» и «ти» .......................................153

6. Ние и нашите деца ..........................................................190
- Моделът на родното ни семейство и
влиянието му върху ролята ни на
родител в нашия живот ........................................................194
- Балансът между ролята ни на
родители и на съпрузи .........................................................198
- Предпоставки за запазване на «ние»
след появата на децата ........................................................203

Заключение .........................................................................215